AS Ynys Môn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn hyrwyddo busnesau Cymru yn Llundain

Dathlodd Virginia Crosbie, AS Ynys Môn, Ddydd Gŵyl Dewi drwy hyrwyddo entrepreneuriaid a busnesau’r wlad mewn dau ddigwyddiad uchel eu proffil yn Llundain.

Ymunodd Virginia a Simon Hart Ysgrifennydd Cymru ag Aelodau Seneddol eraill o Gymru yn Lancaster House ar gyfer y digwyddiad Blas ar Gymru nos Lun

Roedd y digwyddiad yn arddangos rhai o’r bwyd a diod gorau sydd gan Gymru i’w cynnig. 

Roedd hefyd yn gyfle i westeion gwrdd â rhai o gynhyrchwyr enwocaf Cymru, dysgu mwy am eu cynnyrch a blasu detholiad o’r cynnyrch Cymreig gorau un.

Ar y diwrnod, aeth Virginia i 10 Stryd Downing i gyflwyno Gweinidogion Cymru i nifer o entrepreneuriaid ac arweinwyr cymunedol Ynys Môn, gan gynnwys Dafydd Gruffydd o Fenter Môn.

Roedd côr o Gymru yn canu ac roedd crefftau Cymreig yn cael eu harddangos,

“Roedd hi’n brysur, ond yn ddiwrnod Gŵyl Dewi buddiol iawn i mi, gan fy mod i wedi gwneud popeth o fewn fy ngallu i dynnu sylw at y cynnyrch gwych a’r ysbryd mentrus sydd gennym ar Ynys Môn ac ar draws y wlad,” meddai Virginia.

“Roedd y ddau ddigwyddiad yn dda iawn ac fe wnaethon nhw wir gyfleu’n llwyddiannus bod gan Gymru gymaint i’w gynnig o ran cynnyrch sydd gyda’r gorau yn y byd, a pherchnogion busnes gwladgarol sy’n awchus i fasnachu ledled y byd.

“Roedd hi’n arbennig o braf cael cwrdd â phobl leol yn Stryd Downing sy’n helpu i yrru ein heconomi leol yma ar yr ynys.

“Yn sicr, roedd hi’n Ddydd Gŵyl Dewi Hapus.”

Bu Virginia hefyd mewn Eisteddfod a drefnwyd gan Fay Jones, Hywel Williams a Beth Winter, ASau Cymru, yn Ystafelloedd Gwladol Tŷ’r Llefarydd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Roedd y digwyddiad yn dathlu treftadaeth a diwylliant Cymru drwy amrywiaeth o gerddorion o Gymru yn perfformio mewn ysbryd eisteddfodol, ac yna cafwyd derbyniad.

For the latest news direct to your inbox, please sign up for my monthly e-newsletter

SHARE | LIKE | COMMENT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp