Arolwg Adferiad Covid-19

Rwyf eisio glywed eich barn am sut mae ein hynys hardd yn gwella o argyfwng Coronafirws. Os gwelwch yn dda, rhannwch eich barn gyda mi yn fy arolwg 2 funud er mwyn i mi allu cynrychioli eich barn yn well yn y Senedd.

Amdanoch ChiStep 1 of 2