Virginia Crosbie AS yn falch o wisgo masg wyneb baner Ynys Môn yn Nhŷ’r Cyffredin

Fe wnaeth AS Ynys Môn, Virginia Crosbie, ddadorchuddio ei masg wyneb baner Môn newydd yn y Senedd heddiw yng Nghwestiynau Cymreig cyntaf y flwyddyn newydd.

Yna aeth Virginia ymlaen i wisgo’r mwgwd yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog.

Credir mai dyma’r tro cyntaf i baner yr ynys gael ei dangos yn Nhŷ’r Cyffredin.

“Roeddwn yn falch iawn o wisgo’r mwgwd wyneb hwn a rhoi baner hardd ein ynys hardd i’w gweld yn Nhŷ’r Cyffredin,” meddai Virginia.

“Cefais gryn dipyn o ganmoliaeth am y peth hefyd a byddaf yn ei wisgo tra cynghorir i wneud hynny.

“Mae’n anrhydedd i mi fod yn AS Ynys Môn ac yn Ysgrifennydd Preifat Seneddol (PPS) yn y Swyddfa Gymreig.

“Byddaf yn parhau i godi proffil Ynys Môn a Chymru mewn unrhyw ffordd y gallaf fel y gall elwa o hyd yn oed mwy o fuddsoddiad a chreu swyddi wrth i ni wella o’r pandemig.”

Yn ôl gwefan Sefydliad y Faner, mae baner Ynys Môn yn tarddu o’r 15fed ganrif.

Mae’r dyluniad yn deillio o arfau a briodolir gan heraldau canoloesol I dathlu’r rheolwr lleol enwog o’r 12fed ganrif, Hwfa ap Cynddelw o Ystâd Presaddfed, ger Bodedern.

Roedd Hwfa yn stiward honedig i Owain Gwynedd, Tywysog Cymru.

For the latest news direct to your inbox, please sign up for my monthly e-newsletter

SHARE | LIKE | COMMENT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp