Virginia Crosbie AS yn talu teyrnged i Gadeirydd Sir NFU Cymru Ynys Môn Brian Bown wrth iddo gwblhau cyfnod yn y swydd

Mae AS Ynys Môn, Virginia Crosbie, wedi rhoi teyrnged i Gadeirydd Sir NFU Cymru Ynys Môn Brian Bown wrth iddo gamu lawr o’i rôl.

Mae Brian, sy’n rhedeg Trewyn ym Maenaddwyn, Llanerchymedd wedi bod yn ei swydd ers tair blynedd heriol sydd wedi gweld Brexit a phandemig Covid.

Mae Virginia a Brian wedi gweithio ar y materion hyn ac ar ddeddfwriaeth newydd i ddiogelu da byw rhag ymosodiadau gan gŵn y mae Virginia wedi ymgyrchu drostynt yn y senedd.

Wrth iddi ddiolch yn ystod galwad Zoom i nodi’r digwyddiad, dywedodd Virginia: “Mae Brian wedi bod yn bresenoldeb cadarn a thawel i ffermwyr ar draws yr ynys dros y blynyddoedd diwethaf.

“Wrth siarad drosof fy hun mae Brian hefyd wedi bod yn gefnogaeth aruthrol gyda geiriau ac anogaeth ddoeth ac ymdeimlad da o hiwmor sydd wedi cael croeso mawr ar brydiau.

“Yn adnabyddus ac yn poblogaidd ar draws yr ynys, rwy’n siŵr y bydd yn parhau i fod yn rhan fawr o’n cymuned ffermio ac wrth redeg ei fferm hardd.”

“Hoffwn ddiolch iddo am ei arweinyddiaeth yn ystod cyfnod heriol iawn. Hoffwn hefyd ddymuno’r gorau i’w olynydd – ar ôl ei gyhoeddi – yn yr hyn sy’n rôl bwysig ar Ynys Môn.”

Ychwanegodd Brian: “Roedd yn dda croesawu Virginia Crosbie AS i’n cynhadledd sirol i amlinellu ei gwaith ar ein rhan yn San Steffan.

“Mae’n arbennig o braf gweithio gydag Aelod Seneddol y gwyddys ei fod yn gweithio’n galed ac yn hawdd mynd ato ac sy’n ymgysylltu’n rheolaidd â’r gymuned ffermio.”

For the latest news direct to your inbox, please sign up for my monthly e-newsletter

SHARE | LIKE | COMMENT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp