Aelod Seneddol Virginia Crosbie yn cwblhau cwrs iaith breswyl Cymraeg

Mae’r AS dros Ynys Môn, Virginia Crosbie, newydd darfod cwrs preswyl 5 diwrnod yn yr iaith Gymraeg yn Nant Gwrtheyrn ger Pwllheli, wrth iddi parhau i ddysgu yr iaith.

Mae Virginia, sydd yn hanner Cymraeg ar ochor ei thad, wedi defnyddio yr rhan dwythaf o’r toriad seneddol i ymgolli yn yr Gymraeg.

Ar ol i Virginia cael ei ethol yn 2019, addawodd I ddysgu’r iaith. Ag yn Gorffenaf llwyddodd i pasio arholiad llafar Cymraeg lefel mynediad  i oedolion gyda scôr o 95%.

Mae’r tystysgrif rwan ar ddangos gyda balchder yn ei cartref ar Ynys Môn.

“Gefais amser heriol ond boddhaus yn Nant Gwrtheyrn, yn beth yw fy cam nesaf o fy nhaith ddysgu Gymraeg.” Meddai Virginia.

“Hoffwn diolch ir tîm i gyd yn Nant Gwrtheyrn am ei holl help ag anogaeth, ag i bawb ar Ynys Môn sydd mor gadarnhaol pan dwin dweud wrthyn nhw Beth rydw i’n ei wneud”

“Mae’n anodd iawn i ddysgu unrhyw iaith tra yn dal i lawr swydd llawn amser a bywyd teuluol, ond mae’n bwysig iawn fy mod yn medru, wrth fod gymaint o fy etholwyr yn defnyddio ei mamiaith.

Wrth gwneud hyn, rwyf hefyd yn helpu yr iaith i parhau i ffynnu, yn enwedig pan dwi’n ei siarad yn yr senedd, ac yn cyfeirio at y Prif Weinidog, fel Prif Weinidog!”

Roedd Virginia wrth ei fodd gweld fod yna pobol ar y cwrs yn wreiddiol o Canada â Ffrainc, yn ogystal a pobol agosach i adra fel Bangor ag Aberdyfi.

Roedd hefyd wedi llwyddo i aros yn yr ystafell Ynys Môn tra aros yn Nant Gwrtheyrn.

Roedd hon yn wythnos gwerth chweil, ac rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd diddorol iawn, datblygu fy sgilliau Gymraeg rywfaint, ac deallt yn iawn fod gennyf ychydig o ffordd i fynd cyn i mi ei feistroli!” Ychwanegodd Virginia

For the latest news direct to your inbox, please sign up for my monthly e-newsletter

SHARE | LIKE | COMMENT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp